Čtvtek 29.11.2018 v 18:00 hod.

Ohňová show Keltik

Společnost herců a šermířů KELTIK Ostravazačala psát svou historii už před rokem 1989 jako šermířská skupina pod názvem Rytíři z Bruneswerde. Jak šel čas, požadavky diváků rozšiřovaly repertoár skupiny ze středověké gotiky až na dobu Slovanů a také dobu Keltů,
proto název skupiny Keltik. Pod tímto názvem už nás znají na Slovensku, v Polsku, Německu, ale hlavně v mnoha městech a obcích naší krásné české země. „Nemožné ihned, zázraky do tří dnů“ je naším hnacím motorem a na Vaše přání jsme schopni se třeba i rozkrájet …